Cele Fundacji


  1. Działanie na rzecz rozwoju nauki, kultury, sztuki i oświaty.

  2. Integracja polskich środowisk intelektualnych i twórczych.

  3. Skupianie wokół idei Fundacji wybitnych osobistości świata kultury, nauki i sztuki z kraju i zagranicy.

  4. Organizacja spotkań artystycznych Salonu 101 w Warszawie.